Prekoncepcyjne badanie genetyczne

Prekoncepcyjne badanie genetyczne

Pozwala określić zgodność genetyczną pary, ale także ujawnić przyczynę powtarzających się nieudanych prób poczęcia. Badanie wykonywane jest jeszcze przed poczęciem na podstawie pobranych próbek krwi.

Prekoncepcyjne badanie genetyczne

Pozwala określić zgodność genetyczną pary, ale także ujawnić przyczynę powtarzających się nieudanych prób poczęcia. Badanie wykonywane jest jeszcze przed poczęciem na podstawie pobranych próbek krwi.

Kariotyp

Odtwórz wideo

Określenie ludzkiego kariotypu, czyli określenie składu chromosomalnego danej osoby, jest podstawowym badaniem genetycznym, któremu poddawani są wszyscy nasi pacjenci. Niektóre osoby, nie wiedząc o tym, mogą mieć wadliwy skład chromosomów. Może to powodować niepłodność, powtarzające się poronienia lub narodziny dziecka z wadami rozwojowymi.

Dla kogo test jest odpowiedni?

Dla wszystkich par planujących dziecko teraz lub w przyszłości.

Przybliżona cena

272 EUR za osobę. Szczegółowe informacje na temat cen znajdują się w naszym cenniku.

Jak przebiega badanie?

Najpierw zostaje pobrana krew. Na tej podstawie w laboratorium cytogenetycznym badamy skład chromosomów, a następnie klasyfikujemy chromosomy według rozmiaru i charakterystycznych prążków do jednego pliku. Proces ten nazywany jest kariotypowaniem. Wyniki są dostępne po około 2-3 tygodniach od pobrania krwi.

Umów się na badanie kariotypu

I zwiększ swoje szanse na pomyślne poczęcie w przyszłości.

PANDA Infertility

Odtwórz wideo

Jest to badanie genetyczne z próbki krwi. Pozwala na zbadanie mutacji i wariantów DNA, które powodują najczęstsze choroby genetyczne lub mają znaczący wpływ na płodność i udaną ciążę.

Dla kogo test jest odpowiedni?

 • Dla par, które bezskutecznie starają się o dziecko i chcą dowiedzieć się więcej o swoim zdrowiu genetycznym.
 • Dla par z poważną chorobą genetyczną w wywiadzie rodzinnym.
 • Dla par, które nie mogą zajść w ciążę lub doświadczyły wielokrotnych poronień.

Testy są odpowiednie dla par korzystających z metod wspomaganego rozrodu, a także dla tych, które starają się lub będą się starać zajść w ciążę w sposób naturalny. Nawet jeśli oboje partnerzy są na pierwszy rzut oka zdrowi, mogą być nosicielami choroby genetycznej.

Przybliżona cena

435 euro za osobę.

Co potrafi PANDA Infertility?

 • Wykrywa 5 najczęstszych rzadkich chorób: mukowiscydozę, rdzeniowy zanik mięśni, głuchotę, zespół łamliwego chromosomu X i fenyloketonurię.
 • Jednocześnie bada geny, które dostarczają nam dodatkowych informacji o:
  • przyczynie niepłodności męskiej lub żeńskiej, stopień odpowiedzi jajników na stymulację hormonalną lub ryzyko związane ze stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej po implantacji zarodka,
  • genetycznej przyczynie niepłodności lub zaburzeń rozwoju zarodka,
  • genach odpowiedzialnych za trombofilię.

Jak przebiega badanie

Pobieramy krew od obojga partnerów i przekazujemy ją do laboratorium genetycznego, gdzie nasi genetycy rozpoczną badanie wybranych genów. Już podczas badania 500 najbardziej ryzykownych genów w populacji, zwykle znajduje się 1-2 zmutowane geny, co oznacza, że człowiek jest nosicielem około 1-2 chorób jednogenowych. Badanie kończy się porównaniem genów z mutacjami u obojga partnerów, na podstawie którego określana jest zgodność genetyczna pary.

Umów się na badanie PANDA Infertility

I zwiększ swoje szanse na pomyślne poczęcie w przyszłości.

PANDA Carrier

Odtwórz wideo

Jest to rozszerzony test PANDA Infertility, który bada u każdej pary do 110 klinicznie najistotniejszych recesywnych chorób jednogenowych, aby zmniejszyć ryzyko urodzenia dziecka z obciążeniem medycznym.

Dla kogo test jest odpowiedni?

 • Dla wszystkich par planujących dziecko, które chcą dowiedzieć się więcej o swoim zdrowiu genetycznym.
 • Dla par z poważną chorobą genetyczną w wywiadzie rodzinnym.
 • Dla wszystkich par planujących założenie rodziny teraz lub w przyszłości. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka oboje partnerzy są zdrowi, mogą być nosicielami choroby genetycznej.

Przybliżona cena

653 euro za osobę.

Co potrafi PANDA Carrier?

W populacji środkowoeuropejskiej około 1-2% dzieci rodzi się z chorobą jednogenową. Test genetyczny PANDA nie może całkowicie wyeliminować tego ryzyka, ale może je znacznie zmniejszyć o około 10-20 razy.

PANDA Carrier umożliwia diagnostykę:

 • 110 najczęstszych jednogenowych chorób recesywnych,
 • genetycznych przyczyn niepłodności lub zaburzeń rozwoju zarodka,
 • zaburzeń płodności i ich leczenia,
 • genów odpowiedzialnych za trombofilię.

Jak przebiega badanie

Pobieramy krew od obojga partnerów i przekazujemy ją do laboratorium genetycznego, gdzie nasi genetycy rozpoczną badanie wybranych genów. Obecnie testujemy geny dla 110 najważniejszych klinicznie recesywnych chorób jednogenowych. Badanie kończy się porównaniem zmutowanych genów u obojga partnerów i określeniem zgodności genetycznej pary.

Umów się na badanie PANDA Carrier

I zwiększ swoje szanse na pomyślne poczęcie w przyszłości.

PANDA Exom

PANDA Exom to największy zakres testów, które mogą być oferowane w celu wykrycia ukrytych (recesywnych) mutacji u pary. Test wykrywa prawie wszystkie choroby o znanej przyczynie genetycznej i maksymalnie zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby jednogenowej u potomstwa.

Rezultatem testu jest porównanie zmutowanych genów u obojga partnerów (dopasowanie genetyczne) i możliwa identyfikacja genu, który jest przenoszony jednocześnie przez oboje partnerów.

Dla kogo przeznaczony jest test?

 • Dla par, które planują dziecko i chcą dowiedzieć się więcej o swoim zdrowiu genetycznym.
 • Dla par z poważną chorobą genetyczną w wywiadzie rodzinnym.
 • Dla wszystkich par planujących założenie rodziny teraz lub w przyszłości. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka oboje partnerzy są zdrowi, mogą być nosicielami choroby genetycznej.

Przybliżona cena

1304 euro

Jak przebiega badanie

Badanie to jest również przeprowadzane na podstawie próbek krwi pobranych od obojga partnerów, które są następnie badane w naszym laboratorium. Wynikiem jest porównanie zmutowanych genów u partnerów. Jeśli okaże się, że para ma mutację w tym samym genie, a tym samym ryzyko niepełnosprawności u potomstwa, możemy zaoferować parze przedimplantacyjne badanie genetyczne w kierunku choroby jednogenowej (PGT-M).

Umów się na badanie PANDA Exom

I zwiększ swoje szanse na pomyślne poczęcie w przyszłości.

Często zadawane pytania

Oprócz mukowiscydozy, rdzeniowego zaniku mięśni, zespołu łamliwego chromosomu X, głuchoty i fenyloketonurii, koncentruje się również na zaburzeniach wzroku i słuchu oraz chorobach układu mięśniowo-szkieletowego i skóry.

Dzięki testom PANDA Carrier można zmniejszyć ryzyko urodzenia genetycznie chorego dziecka o 10-20 razy.

PANDA Infertility wykrywa obecność 5 najczęstszych rzadkich chorób: mukowiscydozy, rdzeniowego zaniku mięśni, głuchoty, zespołu łamliwego chromosomu X i fenyloketonurii.

Tak i nie. Oczywiście można mieć nadzieję na szczęście i próbować począć spontanicznie, ale konieczne jest zbadanie choroby prenatalnie – czyli w trakcie ciąży.

W takim przypadku należy jednak wziąć pod uwagę ewentualność przerwania ciąży z powodu wady genetycznej lub urodzenia chorego dziecka. Ryzyko to jest wysokie.

Ponadto istnieją choroby, które znacznie zmniejszają szansę na samoistne zajście w ciążę lub znacznie zwiększają ryzyko samoistnego poronienia. Dlatego w Repromeda zalecamy takim parom poddanie się IVF z PGT-M.

Jeśli badanie wykaże predyspozycje do jednej z chorób po obu stronach i istnieje ryzyko jej wystąpienia u potomstwa, można skorzystać z pomocy sztucznego zapłodnienia z wykorzystaniem preimplantacyjnych testów genetycznych (PGT-M) zarodków. W ten sposób do macicy przenoszony jest tylko zarodek, który nie zawiera mutacji genu.

Testy ujawniają możliwe predyspozycje genetyczne do chorób dziedzicznych, wrodzone skłonności do poronień i pozwalają przewidzieć rozwój zarodka. Jeśli masz historię powtarzających się poronień, a lekarze nie są w stanie określić dokładnej przyczyny, u nas możesz uzyskać nie tylko odpowiedź, ale także rozwiązanie swojej sytuacji.

Wyniki badań genetycznych dostarczają unikalnych informacji na temat przyczyn niepłodności u mężczyzny lub kobiety, stopnia odpowiedzi jajników kobiety na stymulację hormonalną lub ryzyka związanego z podawaniem hormonalnej terapii zastępczej po wprowadzeniu zarodka. Umożliwia to jeszcze lepsze dostosowanie leczenia do pacjenta.

PANDA Carrier wykrywa wszystko to, co PANDA Infertility, ale dodatkowo 105 najczęstszych jednogenowych chorób recesywnych.

Nieoczekiwane połączenie nauki, medycyny holistycznej i empatii

Szukamy właściwych połączeń, aby pomóc Wam osiągnąć upragniony cel.

0
lata

jesteśmy tu dla Was

0
dzieci

urodziło się dzięki nam

0
rodzin

z rzadką chorobą, którym pomogliśmy

Jesteśmy tutaj dla tych, którzy nie chcą tylko mieć nadziei

Korzystamy z naszego wieloletniego doświadczenia i doskonale wiemy, że każda historia jest inna i każda zasługuje na indywidualne podejście. Możecie polegać na naszym profesjonalizmie, dyskrecji i zrozumieniu.

Brno

Mgr. Martina Pešáková

Dyrektor Laboratorium Embriologicznego

mpesakova@repromeda.cz

Brno

RNDr. Gabriela Tauwinklová

Dyrektor ds. badań i rozwoju

gtauwinklova@repromeda.cz

Brno

Mgr. David Kubíček, Ph.D.

Dyrektor Laboratorium Genetyki

dkubicek@repromeda.cz

Brno

Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D.

Dyrektor ds. badań i rozwoju

mhornak@repromeda.cz

Brno

Mgr. Rostislav Navrátil, Ph.D.

Kierownik Laboratorium Genetyki Molekularnej

rnavratil@repromeda.cz

Brno

MVDr. Vlasta Linková

Kierownik Laboratorium Cytogenetyki

vlinkova@repromeda.cz

Pomogliśmy już 6 000 dzieci przyjść na świat

Kubík

19 kwietnia, 2024

Po trudnej drodze do uzyskania ciąży, która przez bardzo długi czas się nie powodziła, w końcu zwróciliśmy się do ekspertów z Repromedy w Brnie. Chcielibyśmy podziękować im za profesjonalną pomoc, dzięki której nasz Kubik urodził się 31 stycznia 2024 roku. Teraz ma 2 miesiące i waży 5,6 kg, jest zdrowym, uśmiechniętym dzieckiem i sprawia, że jesteśmy naprawdę szczęśliwi.

Martinka

26 marca, 2024

Dziękujemy Repromedzie z Brna za możliwość posiadania pełnej rodziny. Dzięki preimplantacyjnym testom genetycznym 14 marca 2024 r. urodziła nam się zdrowa córeczka Martinka.

Amálka

19 marca, 2024

Dziękujemy za naszą Amálkę, która urodziła się 4.2.2024 r. Bardzo dziękujemy za spełnienie marzenia i życzymy wielu dalszych sukcesów.

Umów się z nami na niewiążącą konsultację

I zrób pierwszy krok na swojej drodze do posiadania dziecka. Lekarz omówi z wszystko, co Was interesuje i zasugeruje następny krok.

Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842
Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Sytuacje awaryjne +420 602 592 842

View on map

Ostrawa, Dr. Slabihoudka 6232/11, Czechy

Na pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Sytuacje awaryjne +420 606 029 983

View on map

Formularz kontaktowy

Proszę wysłać nam kilka informacji o sobie, a my skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to możliwe.

* Wymagane pola
Przesłanie wypełnionego kwestionariusza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

Splňte si sen o kompletní rodině

Chcete se objednat nebo na něco zeptat? Vyplňte následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

* Povinné položky
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Spełnijcie swoje marzenie o pełnej rodzinie

Chcą Państwo umówić się na wizytę lub zadać pytanie? Prosimy wypełnić poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Wami tak szybko, jak to możliwe.

* Wymagane pola
Przesłanie wypełnionego kwestionariusza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych